Elektroniczna faktura vat
24-07-2014 8:10

Dokument wysłany drogą elektroniczną nie jest fakturą VAT.

Faktura przesłana do petenta na adres e-mail, pomimo tego, iż jest wydrukowana nie spełnia warunków ordynacji o VAT. Potocznie rzecz ujmując nie jest fakturą . Faktury VAT w formacie pliku m.in. PDF czy też HTML lub pobrane z serwera nie dają petentowi uprawnień do odliczenia podatku. Do celów podatkowych dokumentem jest tylko ta faktura w formie papierowej lub elektronicznej.

WSA nie ma odliczenia z faktur VAT wysłanych drogą elektroniczną.

W sytułacji gdy dostawca towaru lub jakiejkolwiek usługi, korzysta przy przekazie faktur z programów komputerowych chcąc tym samym obniżyć sobie koszty administracyjne, musi uczynić to w trybie rozporządzenia z 14 lipca 2005 r. w sprawie elektronicznych faktur (Dz.U. nr 133, poz. 1119) oraz ustawy z 18-09-2001 r. o podpisie cyfrowym (Dz.U. nr 130, poz. 1450 ze zm.). Organy podatkowe uznały, że wystawienie petentowi faktury vat drogą mailową skutkuje, że wystawione faktury nie są dokumentem umieszczanym do obrotu prawnego. Pozbawia to jednocześnie roszczeń do odliczenia VAT.

Oryginały i kopie e-faktur

Jednostki podatkowe twierdzą, że wystawienie klientowi faktury VAT drogą elektroniczną, bez korzystania z regulujących tego reguł, sprawia, że wystawione faktury vat nie są dokumentem wprowadzonym do obiegu prawnego. Wystawienie kontrahentowi e-faktury VAT musi odbywać się za jego wcześniejszą porozumieniem oraz zawierać normę Ministerstwa jak również udostępniania organowi podatkowemu i instytucji kontroli skarbowej tych faktur . Zabezpieczony podpis elektroniczny jest pewnikiem rzetelności treści elektronicznej faktury vatutworzonej przez program do fakturowania. Podobnie jest z wymianą informacji elektronicznych, tzw. EDI. Podpisana wtedy umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje korzystanie z systemów zapewniających rzetelność źródła faktury i spójności informacji. Skutkiem wystawienia e-faktury jest rola jej wysłania i składowania w tej samej postaci. Stanowisko to zostało zakwestionowane przez WSA w wyroku z 27 września 2007 r. Sąd uznał, że dla celów podatkowych faktury elektroniczne mogą być składowane w innej postaci niż były przesłane. Wymogiem jest to, że postać ta musi zapewnić zachowanie integralności, autentyczności pochodzenia, przejrzystość i możliwości wydruku tych faktur. Eksperci twierdzą, że integralność treści e-faktury jest zachowana wtedy, kiedy każdy wydruk faktury na ekrany monitora, czy też w formie papierowej ma w systemie komputerowym firmie tą samą zawartość, ale ma inny wygląd wizualny niż w systemie komputerowym interesanta. Przepisy nie stwierdzają, aby oryginał i kopiaelektronicznej faktury były zmuszone posiadać identyczną szatę graficzną. Najistotniejsza jest zatem treść. Nie powoduje to jednak, że fakturę można wysłać np. w formacie PDF.

Elektroniczna faktura vat nie powoduje utraty prawa do odliczenia

Faktura elektroniczna wystawiona zgodnie z przepisami wykonawczymi do ordynacji o VAT upoważnia do skorzystania z ulgi internetowej. Płatnik, który korzysta z Internetu oraz podpisał umowę z operatorem, przedłożył w ten sposób zgodę na przesyłanie faktur vat drogą elektroniczną. Zainteresowani przed rozliczeniem rocznym zadają pytanie czy taka faktura może być podstawą do skorzystania z ulgi internetowej? Instytucja mówi nie, lecz operator twierdzi, iż faktury elektroniczne wypełniają wymogi z rozporządzenia Ministra Finansów z 14 lipca 2005 roku dotyczącego e-faktur vat (Dz.U. nr 133, poz. 1119). I kto ma rację?! Doradca podatkowy z jednej z firm informuje, że instytucje podatkowe nie mogą kwestionować odliczenia ulgi internetowej zrealizowanego na podstawie faktury. Jest to prawdziwe z ustawą o VAT i rozporządzeniem Ministra Finansów. Gdy taki rodzaj dokumentowania zaaprobował adresat faktur vat oraz utrzymane są wszelkie warunki gwarancji wiarygodności pochodzenia i całości jej treści, wszystko jest zgodne z prawem. Podatnicy VAT powinni przechowywać faktury elektroniczne w sposób umożliwiający wgląd do nich w formie elektronicznej. W przypadku osób, które nie płacą podatku VAT, ale używających e-faktur w celu potwierdzenia prawa do np. ulgi wystarczający jest jej wydruk. Wieć można zgodnie z prawem wypisać dokument sprzedaży używając program do faktur. Reasumując zobowiązanie przechowywania faktur dotyczy tylko płatników VAT.

Grożą sankcje

W obecnej chwili przepisy rozporządzeń wykonawczych do ustawy o podatku VAT, oraz przepisy Unii Europejskiej, nie przewidują jakichkolwiek sposobności skutecznego w celu odliczenia VAT przesyłania faktur w postaci pliku pdf lub html, pomimo tego, że fakturę taką pobieramy z serwera i drukujemy. Dopuszczalne jest tylko przesyłanie, tzw. faktur elektronicznych podpisanych podpisem elektronicznym. Faktury vat muszą spełniać wymogi przewidziane normami, głównie te określone w decyzji o tzw. faktura elektroniczntch . Dla danego adresata faktury przesłanej drogą elektroniczną, niespełniającej wymagań rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych, efektem jest brak możliwości odliczenia wykazanego w takim dokumencie VAT. Jest to konsekwencją przyjęcia, że w takim przypadku płatnik tej faktury vat nie otrzymał. Sankcje w tym przypadku odnoszą się nie tylko do odbiorcy faktury. Z przepisów Unii Europejskiej skutkuje odmiennie dokumentu w formie cyfrowej dokumentowi w formie papierowej (art. 218 i 232 Dyrektywy 112). Na tej podstawie można zauważyć, że faktura nie spełnia założonych przepisami wymogów faktury elektronicznej, i po prostu musi być wystawiona w formie papierowej. Faktem jest, że klient wydrukuje dokument przesłany pocztą elektroniczną, nie jest równoznaczny z wystawieniem faktury papierowej przez wystawcę.